מכשירי שמיעה מכבי

רכישת מכשירי שמיעה דרך קופת חולים מכבי: כיצד ניתן להשיג הנחות וסבסוד

בכמה קופת חולים מכבי משתתפת ברכישת מכשיר שמיעה?

כל מי שהוא בן 18 ומעלה זכאי לסבסוד 3000 ש”ח לכל אוזן. הזכאות ניתנת אחת ל-3.5 שנים. המידע הינו עדכני לשנת-2020.
חברי מכבי זהב או מכבי שלי זכאים להנחה נוספת בגובה 1,796₪.
תהליך קבלת האישור לזכאות ברכישת מכשירי שמיעה:

  1. יש לקבוע תור אצל רופא אף אוזן גרון וקבלת הפניה לבדיקת שמיעה באחת ממרפאות האם של קופת חולים מכבי, ולקבוע תור לבדיקה.
  2. לאחר בדיקת השמיעה יש לגשת לקופת החולים מלווים בתוצאות בדיקת השמיעה והפניה של רופא אף אוזן גרון.
  3. ישלח לביתכם אישור זכאות להשתתפות של קופת החולים ברכישת מכשירי השמיעה.
  4. ניתן לגשת למכון השמיעה עם הסדר לרכישת המכשירים או לקופת חולים כללית עם אישור זכאות, בדיקת השמיעה, והפנית רופא אף אוזן גרון.

כיצד נקבע המחיר של מכשיר השמיעה עבור הלקוח?

המחיר שהלקוח משלם הוא ההפרש בין מחיר המחירון של המכשיר לבין עלות ההשתתפות של קופת החולים.
מהו המחיר של מכשיר השמיעה עם ההנחות המוענקות על ידי קופת חולים מכבי?

רשימה הכוללת את סוגי המכשירים, דגם, רמה של המכשיר (בסיסית, בינונית, עילית) ואת היקף ההשתתפות העצמית של הלקוחות:

חברי מכבי בגילאי 18-50

התעריפים המופיעים במחירון הם לאחר מימון סל הבריאות בגובה 3,642₪ ולאחר מימון “מכבי זהב”:

חברי מכבי בגילאי 51-64

התעריפים המופיעים במחירון הם לאחר מימון סל הבריאות בגובה1,068₪.
חברי מכבי מגיל 65 ומעלה

התעריפים המופיעים במחירון מכשירי שמיעה הם לאחר מימון סל הבריאות בגובה 3,642 ₪ ולאחר מימון “מכבי זהב”.