Ric

רמה של המכשירגבוה 
מספר ערוצי השמע12
תכונות מיוחדות במכשירמנגנונים לזיהוי דיבור
TRT – מנגנון לנטרול טנטון
הערותהמכשיר זמין בתצורות שונות, בהן מכשיר תוך אוזני או מכשיר המורכב מאחורי האוזן
Category:

מכשיר שמיעה ברמה גבוהה המבוסס על הפלטפורמה החדשנית  – מעבד מהיר במיוחד שמזהה ומעבד דיבור באופן אוטומטי, בין אם הוא בוקע מאחורי המשתמש, מצדו או מלפניו. המכשיר זמין במגוון תצורות, גדלים וצבעים, ומיועד לבעלי ירידת שמיעה קלה עד חמורה המנהלים אורח חיים פעיל.

מכשיר השמיעה מחלק את תדרי השמע המגיעים למכשיר לערוצים נפרדים, מעבד כל ערוץ בנפרד, ובכך מסוגל להפריד בין צלילי דיבור לבין רעשי רקע בלתי רצויים (גם כשמספר דוברים בסביבה מדברים במקביל). כל זאת נעשה כתלות בסביבת ההאזנה, צרכי ההאזנה ואובדן השמיעה של המשתמש, שזוכה לחוויית שמיעה טבעית יותר
מפרט טכני

שם התכונהתפקידה
12 WDRC-Channels12 ערוצים דיגיטליים לעיבוד השמע הנקלט במכשיר והשבחתו
Adaptive Sound Zoomמנגנון לזיהוי והתמקדות בדיבור
Auto T-Coil / Auto Phoneהתאמת מכשיר השמיעה לשיחה במכשיר הטלפון כשהוא מונח בקרבת האוזן
Wind Shieldמנגנון להנחתת רעשי רוח
Sound Zoomזיהוי דיבור בסביבה רועשת
Adaptive Feedback Guardמנגנון למניעת צפצופים באוזן
Multi Channel MPOהנחתת רעשים חזקים ופתאומיים
10k HD Soundאיכות קול 10K HD
Tinnitus-Moduleמנגנון לנטרול טנטון
nanoShieldשכבה להגנה ממים