Ric

רמה של המכשיר גבוה 
מספר ערוצי השמע 12
תכונות מיוחדות במכשיר מנגנונים לזיהוי דיבור
TRT – מנגנון לנטרול טנטון
הערות המכשיר זמין בתצורות שונות, בהן מכשיר תוך אוזני או מכשיר המורכב מאחורי האוזן
Category:

מכשיר שמיעה ברמה גבוהה המבוסס על הפלטפורמה החדשנית  – מעבד מהיר במיוחד שמזהה ומעבד דיבור באופן אוטומטי, בין אם הוא בוקע מאחורי המשתמש, מצדו או מלפניו. המכשיר זמין במגוון תצורות, גדלים וצבעים, ומיועד לבעלי ירידת שמיעה קלה עד חמורה המנהלים אורח חיים פעיל.

מכשיר השמיעה מחלק את תדרי השמע המגיעים למכשיר לערוצים נפרדים, מעבד כל ערוץ בנפרד, ובכך מסוגל להפריד בין צלילי דיבור לבין רעשי רקע בלתי רצויים (גם כשמספר דוברים בסביבה מדברים במקביל). כל זאת נעשה כתלות בסביבת ההאזנה, צרכי ההאזנה ואובדן השמיעה של המשתמש, שזוכה לחוויית שמיעה טבעית יותר
מפרט טכני

שם התכונה תפקידה
12 WDRC-Channels 12 ערוצים דיגיטליים לעיבוד השמע הנקלט במכשיר והשבחתו
Adaptive Sound Zoom מנגנון לזיהוי והתמקדות בדיבור
Auto T-Coil / Auto Phone התאמת מכשיר השמיעה לשיחה במכשיר הטלפון כשהוא מונח בקרבת האוזן
Wind Shield מנגנון להנחתת רעשי רוח
Sound Zoom זיהוי דיבור בסביבה רועשת
Adaptive Feedback Guard מנגנון למניעת צפצופים באוזן
Multi Channel MPO הנחתת רעשים חזקים ופתאומיים
10k HD Sound איכות קול 10K HD
Tinnitus-Module מנגנון לנטרול טנטון
nanoShield שכבה להגנה ממים